Sharespine är ett företag som integrerar fraktsystem med andra program samt webshoppar.

Problemet är att företaget är dåligt på vad det gör. Integrationerna fungerar dåligt och supporten är långsam och ovillig att hjälpa till. Nekar ofta till problemen och skyller på andra.

Av kunder brukar de försöka få betalt ett år i förskott, eller ett kvartal.

Företaget har gått dåligt sedan starten, sannolikt för att kunder lämnar och man lever på nya kunder tills de också lämnar.

Nu söker man investerare i sina aktier. Lyckas inte detta är företaget troligen dömt att gå under.

Varning för Sharespine

Så vårt tips är att aldrig anlita Sharespine över huvud taget.