Vad ska man tänka på när man ska tillverka tabletter i samma tablettmaskin?

I vissa jobb kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar spik så har man inte riktigt samma tanke på hur olika material påverkar varandra som då man tillverkar tabletter.

Det kan ju vara så att tabletterna blandas ihop. Man får inte blanda flera ingredienser i samma tablettmaskin.

Det ska du tänka på när du tillverkar tabletter

Du måste hitta en ren plats att vara på när du tillverkar tabletter. Större produktioner kräver oftast en minutiös planering.

Är det något material som fattas? Se till att det inte ligger några rester kvar i tablettmaskinEN. Ytor ska vara fria från medel och damm från tidigare produktion.

Var försiktig med hur du hanterar materialet. Om du jobbar metodiskt och koncentrerat så kommer du att lyckas. Det kan också vara mycket bra att inte producera mer än en typ av tablett samtidigt. Det är för att utesluta att du blandar ihop tabletterna.

Det är viktigt att hålla på hygienen, tvätta även de maskiner som inte använts. Det kallas GMP, Good Manufacturing Practice (god tillverkningssed), och fungerar. Det hindrar att misstag begås även om det kan kännas onödigt för den som gör det. För att vara på den säkra sidan kan du journalföra det också.

Dessa verktyg behöver du till produktionen

De verktyg som ska användas i tillverkningen av tabletter måste självklart vara rena. Även människor kan ses som verktyg. Kläderna måste vara särskilt anpassade för det arbete som du ska utföra.

Använd gärna linne. Alla som jobbar vid tablettmaskinEN måste använda korrekt klädsel. Arbetskläderna bör vara sådana att de täcker hela kroppen. Att tvätta händerna ska göras till en rutin. Det minskar risken av bakterier och virus.

Efter passet kan man bara slänga in kläderna i tvätten. Vid nästa produktion kan man byta kläder. När det inte går att tvätta. Vissa tvättmedel kan vara farliga att använda då de fastnar på kläder.

Du får inte glömma skyddsutrustningen. Handskar som är lätta att manövrera fingrarna i är viktiga. De skyddar dig och tabletterna.

Det kan också vara viktigt att se över skor. piller
Det i sig har inte med tablettmaskinEN att göra. Du kan använda skor som inte exponerar foten och tårna.

Dessa droger är känsliga

tablettillverkning

Vissa mediciner kan vara extra känsliga. Om det är så att man gör tabletter med antibiotika, cytotoxic, beta laktum eller hormoner så är det tal om levande mikroorganismer. Då är skyddet extra viktigt.