Kan man få ett bättre immunförsvar mot coronavirus?

Behovet att lösa på om virusskydd ökar när nya pandemier dyker upp runt om i världen. England och Sverige har försökt att hantera coronaspridningen på ett likartat sätt. Svenskarna kan därför behöva desinfektion och ett bättre immunförsvar i kampen mot coronavirus.

Det finns sätt som vi kan döda coronavirus på

Vi får höra att vi ska undvika möten och personliga kontakter men det kan vara svårt. Kanske tror du att de bara är patienter med influensasymtom som är sjuk, men så är det inte. Även barn kan smittas av det nya viruset.

För att undvika smitta med coronavirus måste du alltså vara listig. Desinfektera dina händer och alla öppna ytor som du använder i hemmet eller på jobbet. Tvål och vatten brukar räcka som handdesinfektion.

Använd inte handsprit för det finns hundratals virus den inte kan döda. Influensavirus, vinterkräksjukan och förkylningsvirus överlever en spritning. Om du spritar händer ofta så förlorar händerna sitt skydd mot virus.

Då kan man enklare bli smittad och man kan drabbas av flera virussjukdomar. Då är det bättre om du använder alkoholfri handdesinfektion.

Tvål som är bakteriedödande eliminerar viruset snabbt. Se till att du gör på samma sätt när du är hemma. Visa din omgivning hur man tvättar händerna. Glöm inte att köpa rätt sorts antiseptisk tvål. Handsprit hjälper inte mot coronavirus!

Det finns steg du kan vidta för att få ett bättre immunförsvar mot coronavirus.

Det går faktiskt att göra en hel del med immunförsvaret. Även om du just nu har ett svagare immunförsvar behöver du inte känna dig rädd eller uppgiven. Stress och nedstämdhet kan inverka negativt på ditt immunförsvar.

Om du tänker positivt och vidtar andra försiktighetsåtgärder så har du kommit långt i jakten på ett bättre immunförsvar. Se över din kost och hur mycket du rör på dig. Då kan du hålla dig frisk.

Tänk på att få i dig tillräckligt mycket av vitamin C. Oftast tänker man inte på att ta den. Om man har möjlighet så kan man köpa ester-C tabletter. Många glömmer att ett bättre immunförsvar även hjälper mot andra virussjukdomar utöver coronavirus.

Vissa läkare manar att kolloidalt silver 15 ml kan ha gynnsamma effekter på hälsan. Kolloidalt silver kan även sprayas på frukt och grönsaker, som sedan får självtorka. IONplus står sig väl i branschen.

Om du vill ha rena ytor så kan du använda dig av ytdesinfektion

Det är även ett bra medel mot bakterier. Det finns antibakteriell spray för hemmabruk. Ta med dig samma spray till jobbet och skydda dig med den där.

Många menar att coronavirus är väldigt motstångskraftigt. En del väljer att sätta alla saker som kommer utifrån i karantän under tre dagar. Du kan förkorta väntetiden med hjälp av sprayen.

Om du har vidtagit alla försiktighetsåtgärder så har du vunnit mycket. Smittstopp sortimentet info Om du arbetar aktivt för att få ett bättre immunförsvar så kan coronaviruset få svårt att smitta dig. Du behöver absolut inte känna dig maktlös och du måste inte flytta till månen till dess att pandemin är över!

Desinfektion är nästan slut i hela Europa. Det kan vara svårt att få tag i katjonisk handdesinfektion, Ytdesinfektion och antibakteriell handtvål. Bra produkter och mycket leveransduktiga är nätbutikerna prisad.Du kan handla mycket av dina förnödenheter hos prisad.se och köpapris.se.se.