Vad innebär ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt program för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och administrera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar arbete på flertal olika områden. Ett TA-system är för den skull ett mer avancerat verktyg än till exempel en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns ständigt möjligheten att erhålla ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är betydelsefullt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Självklart kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och antagligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns 2 olika förutsättningar för att kunna hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, eller så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär naturligtvis likaså anslutning mot internet. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därutöver får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas till extra jobb. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att förstå att tid är pengar, och ökade intäkter är självfallet ett mål som samtliga företag bör sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något övrigt vis kontakta transportören. Sedan är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är också angeläget att kontrollera så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll gällande papper och skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är likaså någonting som man bör kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas dessutom ej i avsaknad av ett TA-system eftersom det blir svårare att känna till om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet.

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner bort kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppkomma runt en transport. För den som sannerligen önskar effektivisera sin rörelse är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att skapa en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.