TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är viktigt att reflektera över vilka delar som bör effektiviseras. Men det finns förstås en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter samt boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten.

Men det primära med ett TA-system är ändå att boka transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att skapa en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast väldigt enkelt, och det är likaså genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat upplysning fyllas i så hjälper systemet att korrigera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett avsevärt kraftfullt skäl för att köpa ett TA-system till sin rörelse.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen stundvis straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt annan manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att uträtta dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga funktioner. Det innebär självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser därutöver till att samtliga dokument som hanteras är i korrekt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att vissa system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din frakt levereras. TA-systemet visar alltid den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen också ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett optimalt sätt för att förbättra arbetet med transporter och självfallet även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och kontroll med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post eller sms. Att tillämpa dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att meddela en mottagare av en frakt. Det brukar vara genomförbart att flexibelt utarbeta sina aviseringar.