Rekommenderade TA-system

Vanliga TA-system

Det finns mängder av olika leverantörer av vanliga TA-system. Självklart är det flera faktorer som spelar in när man ska välja. Exempelvis är ju priset väldigt centralt, men det bör inte vara bestämmande. Att endast välja det billigaste alternativet kan bli kostsamt för verksamheten i framtiden ifall det visar sig att systemet inte uppfyller vissa krav och behöver bytas ut. Välj TA-system utförligt efter behov är det bästa rådet som kan ges.

Memnon Networks har över 100 000 nöjda konsumenter och ett av deras främsta TA-system är Web-TA. Det finns drygt ett hundratal transportörer uppkopplade till Web-TA och listan fylls kontinuerligt på. Främst är systemet avsett till de som vanligtvis använder sig av transportörer såsom DB Schenker, DHL, DSV eller Posten.

Fler än 15 000 konsumenter gör dagliga bokningar via tjänsten. Alla nya kunder blir erbjudna 30 dagar alldeles kostnadsfritt. Det ger tid åt den nya användaren att bekanta sig med systemets funktioner. Tiden fungerar dessutom som en möjlighet att bestämma sig om tjänsten är värd att satsa fullt ut på. Memnon Networks har daglig bemannad support.

Centiros är ett annat bolag på marknaden som erbjuder TA-system. Deras avsikt är att erbjuda marknadens bästa transportstöd. De erbjuder standardiserad rörlighet från molnet. Och det är bland annat genomförbart att åstadkomma förändringar utan att det påverkar rådande förlopp. Välj transportörer ur Centiros lista och till en fast avgift kan man lägga till nya. Den unika affärsmodellen i systemet ger användaren kontroll över utgifterna.

Centiro kan assistera användaren att även lägga till utländska transportörer i systemet. En mycket omtyckt funktion är AT-väljaren som per automatik väljer transportör åt användaren. Valet av transportör är baserat på varje bestämd situation. Därutöver ger Centiros öppna arkitetur tillfälle att etablera integrationer mellan TA-systemet samt användarens övriga system. Faktum är att Centiro ligger i framkant vad innefattar just integrationer.

Ytterligare en stark leverantör på marknaden är Unifaun vars flaggskepp heter Unifaun Online. Det är ett TA-system som minst granterar de vanligaste grundfunktionerna som hantering av etiketter, frakthandlingar, tulldokument, sändningslistor, rapporter med mera. Flera av funktionerna kan hanteras av ett obegränsat antal användare.

Det ges chans att välja mellan Standard alternativt Plus som bägge ger tillgång till de transportörer som användaren anser nödvändiga. Bland annat Bring, DB Schenker, DHL, DSV samt Posten. En tilltalande styrka med Unifaun Online är att användaren enbart betalar per sändning och behöver således inte tänka på kostnader såsom installations- och licensavgifter och support- och uppdateringskostnader. Unifaun är generösa nog att potentiella kunder ges tillfälle att prova en demoversion av Unifaun Online. Den potentiella kunden kan då smidigare ta ställning till produkten.

Dessa leverantörer är pålitliga samt etablerade, men det finns fler på marknaden som kan vara av intresse. För att bli alldeles säker över sitt val bör man undersöka så många alternativ som möjligt. Många potentiella kunder vill gärna kunna testa olika TA-system utan kostnad för att ges möjlighet att åstadkomma en grundläggande utvärdering.

En del vill frånsett att undersöka systemets funktioner dessutom undersöka användargränssnittet och stifta bekantskap med designen. Det är faktiskt faktorer som kan vara bestämmande i jämförelsen av två i övrigt likvärdiga TA-system.

Vad innebär ett TA-system?

Med TA-system avses ett administrativt program för transport som ger administratören möjlighet att hantera transportörer och sändningar på ett och samma ställe. En av de absolut främsta fördelarna med ett TA-system är att administratörer med lätthet kan följa upp transporter och administrera kundnummer, adresser med mera. Det är med andra ord ett fullständigt system som underlättar arbete på flertal olika områden. Ett TA-system är för den skull ett mer avancerat verktyg än till exempel en vanlig bokningsportal. Hela arbetssättet kring ditt företags transporter blir förbättrat.

Beroende på ditt företags nisch eller verksamhetens rutiner så finns ständigt möjligheten att erhålla ett skräddarsytt TA-system. Olika företags behov varierar och det är betydelsefullt att varje system uppfyller dessa samt förenklar företagets dagliga rutiner. Det finns mängder av olika tänkbara verksamheter som kan vara i behov av ett TA-system. Allt från småföretagare som bedriver försäljning på nätet till stora väletablerade industrier.

Självklart kan man tänka sig att de större industrierna kräver mer avancerade system. Det finns också standardiserade TA-system som inte är lika dyra, och antagligen är tillräckliga för den mindre verksamheten. Att verksamheten är liten är dock ingen garanti för att ett skräddarsytt system mycket väl kan krävas.

Det finns 2 olika förutsättningar för att kunna hantera ett TA-system. Antingen loggar du in i systemet omedelbart genom internet, eller så installerar du ditt TA-system omedelbart på datorn. Det sistnämnda alternativet innebär naturligtvis likaså anslutning mot internet. Fördelen med att logga in direkt i systemet är att det kan nås från vilken dator som helst. Därutöver får du automatiskt åtkomst till den senaste uppdaterade versionen. Om systemet istället är installerat lokalt på datorn tvingas man i de flesta fallen själv hålla reda på uppdateringarna.

Problemet för många verksamheter är att onödig tid ödslas till extra jobb. För att optimera en verksamhets åtaganden krävs en del praktiska åtgärder. Det handlar om att förstå att tid är pengar, och ökade intäkter är självfallet ett mål som samtliga företag bör sträva efter. Att verksamheten måste vara vinstdrivande är ju själva grundtanken.

Det är många som inte riktigt har koll på hur mycket tid som faktiskt går åt till att skicka mail, ringa transportörer eller på något övrigt vis kontakta transportören. Sedan är det inte enbart själva upprätthållandet av kontakten som kräver tid. Det är också angeläget att kontrollera så hela transporten blir rätt. Exempelvis kan det handla om att hålla koll gällande papper och skriva ut etiketter för frakt.

Felsökning är likaså någonting som man bör kalkyrera med som tidskrävande. En eventuell felsökning underlättas dessutom ej i avsaknad av ett TA-system eftersom det blir svårare att känna till om vad som händer med din transport från tillfället då din transportör hämtar paketet.

När insikten väl infinner sig om hur tiden rinner bort kan det vara aktuellt med ett TA-system. De nämnda detaljerna är bara ett fåtal om förfaringssättet och de eventuella hinder som kan uppkomma runt en transport. För den som sannerligen önskar effektivisera sin rörelse är ett TA-system ett måste. Ett första steg är att skapa en behovsanalys och bringa tydlighet i vilka delar av verksamheten som bör effektiviseras.

TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är viktigt att reflektera över vilka delar som bör effektiviseras. Men det finns förstås en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter samt boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten.

Men det primära med ett TA-system är ändå att boka transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att skapa en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast väldigt enkelt, och det är likaså genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat upplysning fyllas i så hjälper systemet att korrigera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett avsevärt kraftfullt skäl för att köpa ett TA-system till sin rörelse.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen stundvis straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt annan manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att uträtta dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga funktioner. Det innebär självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser därutöver till att samtliga dokument som hanteras är i korrekt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att vissa system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din frakt levereras. TA-systemet visar alltid den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen också ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett optimalt sätt för att förbättra arbetet med transporter och självfallet även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och kontroll med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post eller sms. Att tillämpa dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att meddela en mottagare av en frakt. Det brukar vara genomförbart att flexibelt utarbeta sina aviseringar.

Välj rätt TA-system

Att välja TA-system för sin verksamhet är ett rejält kliv. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Självklart finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system.

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som jämt krånglar? På samma vis som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man också att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju väldigt angeläget att systemet hela tiden är tillgängligt samt att det inte ideligen drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att beställa transporter.

Det kan bli mycket kostsamt och jobbigt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara ordentligt säker på att få ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig därför att de är väl utarbetade och har troligtvis gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet existerat på marknaden.

Det som är absolut avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att komma så tätt som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken grad TA-systemets servrar är igång. Att tänka på upptiden är extra viktigt om organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras i framtiden och det tvingas självfallet även TA-systemet vara beredd på. Följaktligen måste företaget kalkylera med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en lämplig behovsanalys måste somliga grundläggande frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Övriga relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är tvekande i sin uppskattning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är betydelsefullt att det är ett paket som okomplicerat samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en överflödig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges självfallet opportunitet att göra mer än enbart boka transporter. Det ultimata är att ringa och samtala med leverantörer samt granska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och pålitlig samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.