TA-system – funktioner

Vilka funktioner bör helst ingå i ett TA-system? Svaret är att det beror på vad din rörelse kräver. Olika verksamheter har skilda dagliga förfaringssätt och det är viktigt att reflektera över vilka delar som bör effektiviseras. Men det finns förstås en del grundfunktioner som de allra flesta TA-system tillhandahåller. De två absolut främsta är självklart att hantera transporter samt boka transporter. Utifrån dessa grundfunktioner är det därpå möjligt att välja till ännu fler lämpliga funktioner för verksamheten.

Men det primära med ett TA-system är ändå att boka transporter. Rent praktiskt går det till på så vis att man matar in det kundnummer för gällande transportör för att skapa en beställning. Systemet förmedlar i sin tur till transportörerna vem som står bakom bokningen. Gränssnittet i systemet är oftast väldigt enkelt, och det är likaså genomförbart att boka in fler än en transportör.

TA-systemet hjälper användaren att hålla koll på exempelvis vissa vikter på ett särskilt kollislag. Skulle inadekvat upplysning fyllas i så hjälper systemet att korrigera så man håller sig inom tillåtna gränser. Faktum är att den här funktionen är ett avsevärt kraftfullt skäl för att köpa ett TA-system till sin rörelse.

I frånvaro av ett TA-system så kan det onekligen bli fel på grund av mänskliga faktorer. Transportörer kräver nämligen stundvis straffavgifter. Felbokningar kan med andra ord bli dyra, vilket på sikt kan fördärva en verksamhets ekonomi rejält. Inte nog så brukar transportörer kräva ekonomiskt tillägg för till exempel telefonbokning alternativt annan manuell bokning.

I ett TA-system finns det möjlighet att uträtta dina transportbokningar smidigare till skillnad från vanliga bokningsportaler. Till exempel kan man använda sig av vissa mallar, adressböcker och en rad övriga funktioner. Det innebär självfallet att mycket manuellt göromål elimineras. De mer avancerade systemen möjliggör också hantering av olika behörigheter. I ett större företag måhända alla inte ges samma behörighet att uträtta vissa åtgärder.

TA-systemet ser därutöver till att samtliga dokument som hanteras är i korrekt standard samt i ett format som godkänns av transportörer. Det kan exempelvis handla om adressetiketter och fraktsedlar. Det man bör ha i åtanke är att vissa system debiterar extra för att skriva ut dokumenten mer än en gång.

Att följa upp dina transportflöden med assistans av TA-systemet är en oproblematisk sak tack vare all lagrad information som systemet hanterar. Bland annat finns det möjlighet att bläddra i historik ifall det skulle uppkomma oklarheter kring vad som blivit skickat för olika transporter. Håll koll på när och var din frakt levereras. TA-systemet visar alltid den senaste statusen i systemet. Transportören äger nämligen möjlighet att hålla systemet uppdaterat om frakten.

Med lätthet kan den tillgängliga informationen också ordnas till behjälplig statistik för verksamheten. Det är sannerligen ett optimalt sätt för att förbättra arbetet med transporter och självfallet även ett enastående sätt för att spara pengar. Fullständig koll och kontroll med andra ord.

Notiser om transporter kan ställas in så de sänds genom antingen e-post eller sms. Att tillämpa dessa typer av aviseringar är ett fantastiskt sätt att meddela en mottagare av en frakt. Det brukar vara genomförbart att flexibelt utarbeta sina aviseringar.

Välj rätt TA-system

Att välja TA-system för sin verksamhet är ett rejält kliv. Det krävs mycket funderingar kring företagets behov och därpå välja rätt system. Självklart finns det ett stort antal faktorer att tänka på inför valet av TA-system.

Det är inte bara de tekniska funktionerna som bör vara betydande när ett TA-system ska inhandlas. Vem vill ha ett system som jämt krånglar? På samma vis som man vill att motorn i bilen ska vara pålitlig och bidra till otaliga felfria mil, vill man också att sitt TA-system ska vara pålitligt. Det är ju väldigt angeläget att systemet hela tiden är tillgängligt samt att det inte ideligen drabbas av driftfel. Om systemet är ur funktion fungerar ju inte det väsentliga, d.v.s. att beställa transporter.

Det kan bli mycket kostsamt och jobbigt om verksamhetens transporter blir stående. Det påverkar nämligen i flera led. Den som vill vara ordentligt säker på att få ett stabilt och säkert TA-system bör välja ett av de etablerade systemen. Det är en försäkran i sig därför att de är väl utarbetade och har troligtvis gått igenom omfattande uppdateringar medan systemet existerat på marknaden.

Det som är absolut avgörande, eller åtminstone ett högst rekommenderat råd, är att välja ett TA-system med så hög ”upptid” som möjligt. Även om det tycks vara omöjligt med en upptid på 100 % så bör man sträva efter att komma så tätt som möjligt. Den procentuella siffran uppger i vilken grad TA-systemets servrar är igång. Att tänka på upptiden är extra viktigt om organisationen är omfattande och TA-systemet används av många olika administratörer.

Tänk på att ta fram en prognos för framtiden innan du väljer TA-system. Volymerna inom verksamheten kan ju mycket väl komma att förändras i framtiden och det tvingas självfallet även TA-systemet vara beredd på. Följaktligen måste företaget kalkylera med vilka behov som tvingas mötas i nuläget, men också i framtiden.

För att ta fram en lämplig behovsanalys måste somliga grundläggande frågor redas ut och analyseras över tid. Hur många transporter kommer registreras? Hur många användare ska vara kopplade till systemet? Övriga relevanta frågor är ifall de vanligaste transportörerna är kopplade till systemet och ifall det är möjligt att lägga till transportörer som inte redan finns i systemet.

Den som ändå är tvekande i sin uppskattning gör riktigt i att välja ett grundpaket. Det är betydelsefullt att det är ett paket som okomplicerat samt smidigt kan uppgraderas. Det är nämligen både tidskrävande och en överflödig procedur att byta TA-system helt och hållet.

Men den som verkligen vet vad verksamheten kräver av ett TA-system, och önskar mer avancerad funktionalitet, ges självfallet opportunitet att göra mer än enbart boka transporter. Det ultimata är att ringa och samtala med leverantörer samt granska vilka möjligheter som finns. Det kan exempelvis handla om olika prisfunktioner, övriga aviseringsmöjligheter och integrationer till e-handelssystem alternativt affärssystem och mycket mer.

I övrigt är det oerhört fördelaktigt ifall det ingår support för TA-systemet. En bra support bör vara snabb och pålitlig samt ingå i den totala kostnaden för TA-systemet.

Nytt system gör att företag kan få upp till 70 procent billigare frakter på 2 minuter

Nästa gång Du ska forsla något, beredvilligt långt samt till utlandet så experimentera:

Fraktauktioner.

Du lägger ut Din transport på 2 minuter och sedan fajtas ett stort antal transportörer igenom att erbjuda så lågt pris och så bra villkor som möjligt. marknadsforing.com

Jag köper stora mängder frakt och denna sajten har fått ner mina fraktkostnader rejält.

Jag bjuder här på en aning erfarenheter från 40 års inköp av frakter:

Det finns inga bra fraktare (förutom budfrakt hämta lämna typ, emellanåt har dessa dessutom slingor typ daglig busstur med billig frakt), det är på sin höjd mediokert.
Är Du inte medveten om att Internethandeln och utländska förare pressat ner frakterna betalar Du överpriser.
Är Du ny och godtrogen samt anlitar Posten till postorder – Du blir troligen blåst. Troligen får Du hälften av priset hos DHL, Privpack eller Bring.
Anlitar Du Posten samt de volymtaxerar Dina postorder sändningar kan de salta upp priset 3 gånger.
Speditörer är ännu värre, har Du inte avtal så kidnappar de Ditt importgods och skickar en fabricerad jätteräkning, betala eller så behåller dom Ditt gods.
Speditörer tar betalat för påhittade kostnader, t.ex. momsutläggsersättning. Men Du får först betala in momsen i förskott…
Importerar Du från utanför EU så anskaffa tullkredit, sparar tid och pengar.
Anlita aldrig DSV (bitter personlig erfarenhet, hela kedjan från säljare upp till toppen innan jag gav upp efter 30 år som lojal kund).
Importerar Du utanför EU så köp FOB (Fritt Ombord ungefär) och få ett pris inklusive tulldeklaration/papperhantering – ta in 3-5 offerter samt välj den bästa.
Annars hamnar Ditt gods i hamnen, säljs till högstbjudande speditör som skickar Dig en jätteräkning (speceriräkning) – betala alternativt vi behåller Dina varor…
Försäkra frakter – existerande ersättning ersätter en struntsumma per kilo.

Tjäna pengar på frakterna:

Pruta, pruta, pruta på frakter. Ta in offerter från 3-5 fraktare samt använd Denna Sajten.
Ta betalt för frakter av Dina kunder – påföra ett lågt belöning, pruta till ett billigt belöning – behåll mellanskillnaden. Alla tjänar.
Få ned alla pappershanteringspriser och frakter igenom att få offerter – behåll förtjänsten.
Har Du 5 importer per vecka – ta över hela pappershanteringen själv, gör elektronisk tulldeklaration.
Vid 5 importer per vecka kan en 1/2-tids anställd vara billigare än att anlita speditör!
Vid 1 import vecka samt många utgående debiterade frakter till kunder kan en 1/2-tidsanställd tjäna in sin egen lön + lika mycket till + göra övrigt viktigt.